Etikos kodeksas

Būdamas Druskininkų dviratininkų klubo nariu pasižada ir įsipareigoja:

1. Rūpintis ir padėti savo asmeninių pavyzdžiu įgyvendinti  klubo tikslus:

1.1 populiarinti dviratį kaip ekologišką transporto priemonę;

1.2 kaip aktyvią laisvalaikio praleidimo bei sveikatinimo priemonę;

1.3. populiarinti dviračių sportą;

1.4 skatinti pažinti Dzūkijos ir Lietuvos apylinkes keliaujant dviračiais.

2. Laikytis dviratininkams nustatytų saugaus eismo reikalavimų ir sudrausminti netinkamai besielgiančius dviratininkus:

2.1. nevažiuoti degant raudonam šviesoforo signalui;

2.2. važiuoti dešine tako puse;

2.3. važiuojant šaligatviu (kartais tenka), nelėkti ir neskambinti skambučiu pėstiesiems priartėjus prie pat jų, kad neišsigąstu (tai panašiai kaip eiti pėsčiomis dviračių taku ir rėkti ant pravažiuojančių dviratininkų);

2.4. nevažiuoti taku šalia vienas kito dviese (nebent visai nėra eismo ir takas platus). Jei šalia tako matosi mažų vaikų, sulėtinti (su tais vaikiukais visko būna).

2.5. nestovėti ant dviračio tako, išskyrus kai reikia sustoti dėl eismo (sustoji – eini iš tako);

2.6. padėkoti automobilių vairuotojams ir pėstiesiems, kurie praleidžia, sustoja, duoda kelią.

3. Padėti kitam dviratininkui sugedus jo dviračiui ar kitoje keblioje situacijoje. Kiekvienas pilietis su dviem ratais yra vertas pagarbos.

4. Prižiūrėti ir rūpintis pačiu dviračiu kaip didžiausia vertybe.

5. Atminti, kad policininkas visada teisus.

6. Nemesti kelio dėl takelio